Manager de proiect

We are looking for a reliable Construction Manager to plan construction projects and oversee their progress along the way in a timely and cost-effective manner.

Site Managers are required to supervise and organize daily work on a building site. They are in control of all operations, including progress, planning, labor relations, and cost planning. They provide site based management and coordination of the construction process to ensure the project is completed to a high standard. These managers team up with other professionals like sub-contractors, consultants and client’s representatives in order to make sure that the job is completed within budget on time.

Responsabilitati

 •  Coordonează și răspunde de activitatea proiectului și, implicit, a echipei alocate pe proiect
 •  Este responsabil de relația cu clientul – de la semnarea contractului comercial până la finalizarea cu succes a proiectului
 • Stabilește și menține o relație profesională cu clienții și alte părți implicate în proiect
 • Demarează proiectul conform lucrurilor stabilite la ședința de predare a proiectului
 • Participă la toate etapele proiectului, de la debutul până la finalizarea acestuia
 • Coordonează și integrează activitățile de pe proiect
 • Conduce și gestionează resursele materiale, financiare și umane ale proiectului
 • Subcontractează, atunci când este cazul, părți ale proiectului, conform procedurilor interne
 • Negociază cu subcontractanții și furnizorii în cel mai bun interes al companiei
 • Realizează mapa comparativă pentru negocieri
 • Negociază notele de comandă suplimentară și notele de renunțări cu beneficiarii sau reprezentanții acestora
 • Monitorizează activitățile proiectului și resursele, pentru a diminua riscurile și a sesiza oportunitățile
 • Răspunde de încadrarea în termene limită, bugete alocate și productivitate în ceea ce privește subcontractorii și angajații companiei
 • Este responsabil de calitatea lucrărilor executate
 • Centralizează, în colaborare cu proiectanții și responsabilul cu aprovizionarea, toate documentele necesare pentru întocmirea dosarului care se va preda pentru Cartea Tehnică a construcției, la finalizarea lucrărilor
 • Creează și desfășoară analize cost-beneficiu sau de altă natură
 • Evaluează, monitorizează sau asigură conformitatea cu legile, reglementările, politicile, standardele sau procedurile
 • Centraliează situațiile de lucrări și le prezintă departamentului financiar-contabil pentru facturare
 • Centralizează întreaga documentație a lucrării și o predă la finalizarea proiectului către Beneficiar
 • Răspunde de încasarea în totalitate a contravalorii contractului
 • In eventualitatea litigiilor cu Beneficiarul, se implică în măsura atribuțiilor avute pe durata contractului.

Hai sa ne cunoastem!

Vrei sa faci parte din echipa noastra? Scrie-ne la office@briskgrp.com.
Trimite-ne CV-ul tau si nu uita sa specifici pozitia pentru care aplici.