De ce să apelați la serviciile unei companii de consultanță în construcții?

Noile realități economice și sanitare impun regândirea alegerilor în ceea ce privește cele mai rentabile soluții, atât în proiectarea construcțiilor civile, comerciale și industriale, cât și în ceea ce privește necesitatea și utilitatea serviciilor unei companii de consultanță în construcții.

În aceste condiții, apelarea la servicii de consultanță și management de proiect în construcții joacă un rol definitoriu în îmbunătățirea tuturor proceselor implicate și în derularea unui proiect la parametrii optimi de eficiență. Doar o companie cu viziune modernă și cu o experiență vastă, atât pe plan național, cât și la nivel internațional, ce beneficiază de aportul unor specialiști recunoscuți, aduce acel plus-valoare de care o construcție actuală are nevoie. Brisk Group asigura minimalizarea incertitudinilor, a riscurilor cât și identificarea și fructificarea oportunităților, securizând astfel optimizarea costurilor, timpul de implementare cât și calitatea și securitatea lucrărilor de construcție.

Revizuirea planurilor, obținerea avizelor și acordurilor de construcție, programarea riguroasă a etapelor de lucru, găsirea celor mai rentabile soluții de materiale și echipe de execuție, respectarea celor mai recente reglementări de sănătate și securitate în muncă, integrarea de soluții sustenabile, reducerea costurilor, respectarea termenelor intermediare și finale de livrare dar și calitatea ridicată a proiectului livrat sunt cele mai importante aspecte ce țin de consultanță și management în construcții.

Marile proiecte comerciale, rezidențiale și industriale beneficiază de management de proiect. Buna derulare a lucrărilor, eficientizarea costurilor si a timpului de livrare și supervizarea execuției au nevoie de servicii de consultanță în construcții și Project, Cost & Construction Management, servicii pe care Brisk Group le furnizează la cel mai înalt standard de calitate.

De ce să apelezi la serviciile unei firme de consultanță în construcții?

Brisk Group este un partener de încredere, cu personal calificat în managementul de proiect, ce prestează servicii de consultanță în construcții, la cele mai înalte standarde internaționale. Compania oferă specialiști și soluții în măsură să garanteze atât calitatea fiecăruia dintre procesele implicate, cât și pe cea a proiectului final.

Iată care sunt avantajele oferite de serviciile noastre:

 • Consilierea profesionistă în realizarea și execuția unui proiect de construcție în tot ceea ce privește aspectele structurale, tehnice, instalații, arhitecturale, funcționale, de eficiență energetică și sustenabilitate.
 • Oferirea de informații și suport în obținerea tuturor autorizațiilor și acordurilor necesare pentru a începe lucrările și pentru a planifica diversele etape ale proiectului.
 • Revizuirea aspectelor neconforme, venirea cu propuneri și soluții pentru realizarea unui plan cât mai corect, complet și conform.
 • Identificarea soluțiilor de eficientizare a bugetului proiectului și asigurarea unui management al costurilor cât mai rentabil pe toata perioada de execuție a lucrărilor.
 • Organizarea licitațiilor din cadrul proiectului, cu propunerea de contractare a furnizorilor de servicii și materiale de construcții cât mai potriviți din punct de vedere tehnologic, calitativ și financiar.
 • Dirigenție de șantier și implicare activă în toate etapele de punere în operă a proiectului.
 • Realizarea unui grafic de proiect și urmărirea cu atenție a respectării lui, pentru a putea planifica și contracta la timp toate serviciile și lucrările necesare.
 • Supervizarea tuturor proceselor, etapelor de lucru pentru a corespunde inspecțiilor, autorizărilor și autorizațiilor ce trebuie obținute.
 • Implementarea celor mai noi și mai rentabile soluții și tehnologii disponibile pentru fiecare proiect în parte.
 • Folosirea de platforme și softuri care să ușureze activitatea de proiectare și urmărire a activității și care să permită preluarea informațiilor cu cea mai mare precizie, în timp real.
 • Managementul și coordonarea cât mai eficientă a execuției și finalizării întregului proiect, în conformitate cu toți parametrii de cost, timp și calitate agreați cu beneficiarii.

Brisk Group este o firmă de consultanță Project, Cost și Construction Management în construcții, care furnizează toate serviciile specifice, respectiv: Project Management, Cost Management, Construction Management, Plannig & Project Controls, MEP Management, Development Monitoring, Dirigentie de Santier, Coordonare în materie de Sănătate și Securitate în Muncă, consultanță în respectarea planului urbanistic și a celor mai actuale reglementări în construcții, consultanță în utilizarea de tehnologii care asigură eficiență energetică și care apelează la resurse regenerabile de energie, consultanță în respectarea normelor de protecție a mediului și sustenabilitate, dar și o mai bună integrare în proiecte a normelor și tehnologiei disponibile în prezent.

O serie de motive în plus pentru care să alegeți serviciile de consultanță în construcții oferite de compania noastră sunt:

 • Expertiză și suport pe întreaga perioadă a derulării proiectului

Beneficiile contractării și angajării echipei noastre de consultanță garantează siguranța proiectării, execuției și derulării întregului proiect. Compania noastră oferă expertiză și supervizare pentru toate etapele și aspectele importante ale oricărui tip de proiect, fie el rezidențial, comercial sau industrial.

 • Gestionarea achizițiilor

Dacă apelați la Brisk Group, aveți parte de soluții și experiență în achiziții pentru construcții, atât pentru menținerea parametrilor de cost, timp și calitate, cât și în luarea deciziilor celor mai corecte. Întrucât organizarea și coordonarea tuturor achizițiilor de materiale și servicii joacă un rol esențial în eficientizarea costurilor generale ale unui proiect, alegerea tipurilor de materiale și a furnizorilor celor mai potriviți cântărește greu în respectarea și optimizarea bugetului alocat.

 • Cost management

Una dintre provocările proiectelor de anvergură este aceea de a ține situația cât mai bine sub control și de a gestiona cât mai bine costurile implicate. Compania noastră vă poate ajuta să coordonați mult mai eficient toate aspectele legate de buget. Orice modificare legată de prețul materialelor de construcții, forța de muncă, întârzieri de proiect etc. pot fi soluționate de firma noastră în termeni avantajoși.

 •  Time management

Una dintre marile probleme legate de evoluția lucrărilor poate fi aceea de planificare și de urmărire strictă a timpului necesar pentru realizarea tuturor etapelor construcției. Soluțiile flexibile, o bună gestionare a timpului și planificarea lui corectă, pot aduce mari avantaje în execuție, costuri și finalizarea la termen a proiectelor.

 • Echipă de specialiști

Prestarea unor servicii de calitate superioară, consultanță, cost, monitoring și management de proiecte în construcții se realizează doar cu profesioniști, persoane licențiate în inginerie civilă sau industrială, cu specializări adecvate pentru fiecare etapă implicată. Pentru a oferi siguranță, calitate și răspundere, oferim personal cu un nivel ridicat de calificare și experiență în activitate. Brisk Group garantează pentru echipa de proiect propusă a fi implicată în lucrările contractate.

Serviciile de consultanță în construcții au un nou standard. Brisk Group este cea mai buna alegere! Expertiza în cele peste 100 de proiecte finalizate cu succes sunt cea mai clară dovadă că ne implicăm și oferim performanță în cele mai variate domenii de activitate. Realizăm project și cost managementul eficient, cu proceduri și tehnologie de ultimă generație.

Oferim partenerilor noștri servicii și soluții de încredere, flexibile, adaptate și de cea mai înaltă calitate. Rezultatele aduse de implicarea echipei Brisk Group în cadrul proiectelor de construcție se traduc prin predictibilitate, siguranță și valoare adăugată ridicată.

 

CONTACT US

 

 

LEAVE A COMMENT