Sectorul guvernamental

Un sector cum este cel guvernamental presupune o bună cunoaștere a tuturor regulilor, specificațiilor și standardelor la care e necesar să se alinieze proiectele de acest tip. Dacă vorbim despre spitale  sau centre universitare, vorbim despre calitate, despre proiecte standardizate și competențe ridicate pentru livrarea lor.