Universitatea Politehnica Timisoara / „Facultatea de Chimie Industriala si Ingineria Mediului” modernizare, extindere si echipare a infrastructurii educaționale

Proiectul consta in modernizarea, extinderea si echiparea infrastructurii educaționale in ceea ce privește „Facultatea de Chimie Industriala si Ingineria Mediului” din cadrul Universității Politehnica Timisoara. Acesta aduce două noi corpuri de clădire în zona actualului amplasament al Facultății de Chimie a UPT (Bd. Vasile Pârvan nr. 6), în vecinătatea Bisericii Studenților. 

Modernizarea corpului de clădire existent al Facultății de Chimie Industrială și Ingineria Mediului (P+4) prin lucrări de eficientizare energetică și înlocuirea mobilierului din laboratoare, extinderea cu două noi clădiri prin construirea Corpului A (în regim parter), și a Corpului B (S+P+3E), cu destinația de laboratoare, săli de curs și birouri, cu o suprafață construită desfășurată de 4.403 mp, ofera sansa unui numar de 2000 de studenti sa se perfectioneze in cele mai bune conditii de studiu.

Proiectul este finanțat prin Regio – Programul Operațional Regional (Regio-POR) 2014-2020, Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1, Obiectiv Specific 10.3 Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar în relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive.

Brisk Group asigura supervizarea riguroasa din punct de vedere cantitativ si calitativ a lucrarilor de constructii, verificând realizarea corecta a executiei lucrarilor de constructii si instalatii, in conformitate cu reglementarile legale si tehnice specifice,  aducând astfel un plus valoare proiectului.