Monitorizarea dezvoltării

Oferim o opinie obiectivă în cazul proiectelor de construcții care apelează la instituțiile bancare pentru finanțare.
Analizăm din punct de vedere tehnic și financiar proiectul, pentru a determina eventualele riscuri și impactul acestora asupra proiectului și, în consecință, asupra împrumutului acordat.
Ce facem pentru tine:

  • Evaluăm riscurile pe care le prezintă proiectul
  • Analizăm investiția necesară dezvoltării proiectului
  • Monitorizăm dezvoltarea proiectului prin inspecții regulate pe șantier și oferim rapoarte avizate în acest sens
  • Colaborăm cu toate părțile implicate în proces; ținem legătura cu specialiștii băncilor, avocați sau evaluatori în fiecare etapă a proiectului
  • Urmărim respectarea tuturor cerințelor legale în vigoare pentru accesarea de credite
  • Oferim recomandări obiective pentru reducerea riscurilor identificate
  • Acționăm ca un partener independent, imparțial, în procesul de monitorizare a dezvoltării.